Rozpis služieb Božích > november

5.novembra 2019 (utorok)

17:00 hod stretnutie žien SEŽ

6.novembra 2019 (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

18:00 hod nácvik spevokolu dospelých

7.novembra2019  (štvrtok)          

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina

8. novembra2019(piatok)

17:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

     10. novembra  2019

21. nedeľa po Svätej Trojici 

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Znamenia konca časov“

 

14:00 hod nešporné služby Božie Kováčová

 

17:00 hod večerné služby Božie

13.novembra2019 (streda)        

17:00 hod stredtýždňové služby Božie

18:00 hod nácvik spevokolu dospelých

14.novembra2019(štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina

15. novembra2019(piatok)

17:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

 

 

17.novembra 2019

22. nedeľa po Svätej Trojici 

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „O poslednom súde“

 

15:00 hod nešporné služby Božie Budča

 

17:00 hod večerné služby Božie

20.novembra2019 (streda)        

17:00 hod stredtýždňové služby Božie

18:00 hod nácvik spevokolu dospelých

21.novembra2019(štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina

22. novembra2019(piatok)

17:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

24. novembra 2019

23. nedeľa po Svätej Trojici – Posledná nedeľa cirkevného roka – Nedeľa večnosti

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „O bdelosti a očakávaní“

 

15:00 hod nešporné služby Božie Lukové

17:00 hod večerné služby Božie

27.novembra2019 (streda)        

17:00 hod stredtýždňové služby Božie

18:00 hod nácvik spevokolu dospelých

28.novembra2019(štvrtok)

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina

29. novembra2019(piatok)

17:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

1.decambra 2019

1. nedeľa adventná 

 

9:00 hod Služby Božie

10:00 hod prisluhovanie Večere Pánovej

 

Téma nedele: „Pán prichádza“

 

15:00 hod nešporné služby Božie Lieskovec

 

17:00 hod večerné služby Božie

 

Kontakt

ECAV Zvolen Námestie SNP 11/17, 960 01 Zvolen +421 45 53 35 302 zvolen@ecav.sk