Rozpis služieb Božích september, október

1.septembra 2019

11. nedeľa po Svätej Trojici 

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Pýcha a pokánie“

4. septembra 2019 (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

8. septembra 2019

12. nedeľa po Svätej Trojici  - Veni Sancte

 

9:00 hod Služby Božie s požehnaním žiakov a učiteľov na začiatku školského roka

 

Téma nedele: „Boží dar reči“

 

15:00 hod nešporné služby Božie Lieskovec

 

17:00 hod večerné služby Božie

10. septembra (utorok)

9:00 hod služby Božie DSS Záhonok

11. septembra  (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

12.septembra   (štvrtok)          

17:00 hod biblická hodina

15. septembra 2019

13. nedeľa po Svätej Trojici 

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Môj blížny“

 

14:00 hod nešporné služby Božie Kováčová

 

17:00 hod večerné služby Božie

17. septembra (utorok)

9:00 hod služby Božie DSS Záhonok

18. septembra (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

19. septembra  (štvrtok)          

17:00 hod biblická hodina

22. septembra 2019

14. nedeľa po Svätej Trojici – Pamiatka posvätenia chrámu Božieho

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Vďačnosť je ovocím Ducha“

 

ZBOROVÝ DEŃ

 

24. septembra (utorok)

9:00 hod služby Božie DSS Záhonok

25. septembra (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

26. septembra  (štvrtok)          

17:00 hod biblická hodina

29. septembra 2019

15. nedeľa po Svätej Trojici 

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Bremeno ustarostenosti“

 

15:00 hod nešporné služby Božie Budča

15:00 nešporné služby Božie Lukové

 

17:00 hod večerné služby Božie

2. októbra 2019 (streda)

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

 

 

3. októbra   (štvrtok)          

16:00 hod konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina

4. októbra (piatok)

17:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

 

      6. októbra  2019

16. nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme

 

9:00 hod Služby Božie s Večerou Pánovou

 

Téma nedele: „Vyslobodenie z otroctva smrti“

 

15:00 hod nešporné služby Božie Lieskovec

 

17:00 hod večerné služby Božie

8. októbra (utorok)

9:00 hod služby Božie DSS Záhonok

9.októbra  (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

10. októbra   (štvrtok)          

16:00 konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina

11. októbra (piatok)

17:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

 

13.októbra 2019

17. nedeľa po Svätej Trojici 

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Sloboda povolaných v Kristovi“

 

14:00 hod nešporné služby Božie Kováčová

 

17:00 hod večerné služby Božie

15. októbra (utorok)

9:00 hod služby Božie DSS Záhonok

16. októbra  (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

17. októbra   (štvrtok)           

16:00 konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina

18. októbra (piatok)

17:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

 

20. októbra 2019

18. nedeľa po Svätej Trojici

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Poslušnosť lásky“

 

15:00 hod nešporné služby Božie Budča

 

17:00 hod večerné služby Božie

22. októbra (utorok)

9:00 hod služby Božie DSS Záhonok

23.októbra  (streda)          

17:00 hod stredtýždňové večerné služby Božie Zvolen

24. októbra   (štvrtok)          

16:00 konfirmačná príprava I. ročník

17:00 hod biblická hodina

25. októbra (piatok)

17:00 hod konfirmačná príprava II. ročník

27.októbra 2019

19. nedeľa po Svätej Trojici 

 

9:00 hod Služby Božie

 

Téma nedele: „Sila viery“

 

15:00 nešporné služby Božie Lukové

 

17:00 hod večerné služby Božie

29. októbra (utorok)

9:00 hod služby Božie DSS Záhonok

31. októbra (štvrtok)

17:00 hod Služby Božie – Pamiatka reformácie

 

 

 

 

Kontakt

ECAV Zvolen Námestie SNP 11/17, 960 01 Zvolen +421 45 53 35 302 zvolen@ecav.sk