Stanovisko CZ ECAV Zvolen

Stanovisko CZ ECAV Zvolen
Bratia a sestry, od 1. októbra 2020 na základe vyhlásenia opatrení proti šíreniu COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva SR potvrdil, že hromadné podujatia – teda aj naše Služby Božie – sa budú môcť konať s maximálnym možným počtom päťdesiat účastníkov (vrátane farára, kostolníčky a kantora) a s dodržiavaním pravidla R – O – R (rúško – odstup – ruky – dezinfekcia a zákaz podávania rúk).
Sme radi, že sa môžeme napriek súčasnej situácii v SR stretnúť v chráme Božom na službách Božích. Služby Božie budú aj naďalej vysielané naživo prostredníctvom sociálnych sietí cez Facebook alebo Youtube kanál CZ zboru. Chceme však poprosiť tých, ktorí majú možnosť sledovať tieto služby Božie takýmto spôsobom, aby ešte zostali doma a uvoľnili miesto tým, ktorí túto možnosť nemajú a doteraz ani nemali. Napriek veľkosti nášho kostola je počet účastníkov služieb Božích limitovaný. Aby sa teda nestalo že by niekto musel odísť spred kostola z dôvodu prekročenia limitu počtu.
Služby Božie budú prebiehať v riadnom čase tak ako doteraz dopoludnia o 9:00 hod. predovšetkým pre seniorov teda staršiu generáciu a podvečer o 17:00 hod. pre mladšiu generáciu (do 60r). Do pozornosti dávame práve tieto večerné služby Božie, ktoré sú málo navštevované, aby ste pokiaľ je to možné uprednostnili práve tie.
Ku zmene opatrení prikročíme podľa vývoja pandemickej situácie. Za pochopenie ďakujeme!
Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Zvolen

Bratia a sestry, od 1. októbra 2020 na základe vyhlásenia opatrení proti šíreniu COVID-19 Úrad verejného zdravotníctva SR potvrdil, že hromadné podujatia – teda aj naše Služby Božie – sa budú môcť konať s maximálnym možným počtom päťdesiat účastníkov (vrátane farára, kostolníčky a kantora) a s dodržiavaním pravidla R – O – R (rúško – odstup – ruky – dezinfekcia a zákaz podávania rúk).

Sme radi, že sa môžeme napriek súčasnej situácii v SR stretnúť v chráme Božom na službách Božích. Služby Božie budú aj naďalej vysielané naživo prostredníctvom sociálnych sietí cez Facebook alebo Youtube kanál CZ zboru. Chceme však poprosiť tých, ktorí majú možnosť sledovať tieto služby Božie takýmto spôsobom, aby ešte zostali doma a uvoľnili miesto tým, ktorí túto možnosť nemajú a doteraz ani nemali. Napriek veľkosti nášho kostola je počet účastníkov služieb Božích limitovaný. Aby sa teda nestalo že by niekto musel odísť spred kostola z dôvodu prekročenia limitu počtu.

Služby Božie budú prebiehať v riadnom čase tak ako doteraz dopoludnia o 9:00 hod. predovšetkým pre seniorov teda staršiu generáciu a podvečer o 17:00 hod. pre mladšiu generáciu (do 60r). Do pozornosti dávame práve tieto večerné služby Božie, ktoré sú málo navštevované, aby ste pokiaľ je to možné uprednostnili práve tie.

Ku zmene opatrení prikročíme podľa vývoja pandemickej situácie. Za pochopenie ďakujeme!

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Zvolen

Kontakt

ECAV Zvolen Námestie SNP 11/17, 960 01 Zvolen +421 45 53 35 302 zvolen@ecav.sk