Spoločenstvo evanjelických žien

.

15.05.2015 20:00

„Spoločenstvo evanjelických žien (ďalej SEŽ) je súčasťou Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku. Vyrastá z nej, zúčastňuje sa na jej živote a pracuje pre ňu. Naším cieľom je vytvárať v cirkevných zboroch útulný domov pre veriacich a pripravovať láskyplné prijatie pre všetkých, ktorí potrebujú útočisko v chladnom, na lásku chudobnom svete. Pre sestry, ktoré konajú službu v cirkvi, či už slúžia ako farárky, organistky, učiteľky náboženstva, či záhradníčky, kostolníčky, vedúce detských besiedok alebo hostiteľky pri cirkevných slávnostiach, ale aj pre všetky záujemkyne túžiace po kresťanských hodnotách, SEŽ pripravuje príležitosti na duchovné vzdelávanie, budovanie dobrých medziľudských vzťahov, posilnenie viery, obnovu síl a radosti zo života i z práce. Aby sa cez nás mohla prelievať do sveta Božia láska, ktorá učí hľadajúcich hľadať a nachádzať Božiu tvár. Zmysel činnosti Spoločenstva veľmi dobre vyjadruje citát z Písma: "Tak aj vy, keďže horlíte za duchovné dary, hľaďte, aby ste sa rozhojňovali v nich na budovanie cirkvi." /1.Kor.14,12/“ prevzaté z oficiálnej stránky www.sezs.sk

Takéto spoločenstvo chceme tvoriť aj v rámci nášho cirkevného zboru a preto pozývam všetky ženy na naše stretnutie každý prvú utorok v mesiaci o 17:00 hod. v zborovej miestnosti na fare.

Dátum stretnutia:

Čas:

2. december 2014

17:00 hod

13. január 2015

17:00 hod

3. február 2015

17:00 hod

3. marec 2015

17:00 hod

7. apríl 2015

17:00 hod

5. máj 2015

17:00 hod

2. jún 2015

17:00 hod

7. júl 2015

17:00 hod

4. august  2015

17:00 hod

8. september 2015

17:00 hod

6. október 2015

17:00 hod

3. november 2015

17:00 hod

7. december 2015

17:00 hod

 

Kontakt

ECAV Zvolen Námestie SNP 11/17, 960 01 Zvolen +421 45 53 35 302 zvolen@ecav.sk