Cirkevný pohreb

Ako postupovať v prípade vybavovania evanjelického cirkevného pohrebu.

Kontakt

ECAV Zvolen Námestie SNP 11/17, 960 01 Zvolen +421 45 53 35 302 zvolen@ecav.sk