Konfirmácia

Čo je konfirmácia? Čo je potrebné vykonať pre prihlásenie sa na konfirmačné vyučovanie.

 

Kontakt

ECAV Zvolen Námestie SNP 11/17, 960 01 Zvolen +421 45 53 35 302 zvolen@ecav.sk